ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์ ระบบบริหารงานแจ้งซ่อม สำหรับองค์กร สามารถกำหนดสถานะงานซ่อม บันทึกข้อมูลทะเบียนอุปกรณ์ ประวัติการซ่อม และ ระบบรายงาน ฯลฯ

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โปรแกรมบริหารงานซ่อม โปรแกรมแจ้งซ่อม ระบบซ่อมบำรุง ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์

ระบบบริหารงานซ่อม ติดตามสถานะงานซ่อม สำหรับฝ่าย Support ภายในองค์กร แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ ผ่านทาง Email , Line Application เมื่อ ผู้ใช้งานมีการแจ้งซ่อม ระบบทะเบียนอุปกรณ์ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ และ สามารถแสดงประวัติการซ่อม ผ่าน การ Scan QR Code ได้ เหมาะสำหรับ องค์กร/บริษัท/หน่วยงาน ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน ไม่จำเป็นต้อง ติดตั้ง/ดูแล หรือ บำรุงรักษาระบบ สามารถใช้งานแบบ Online ได้ทันที

แจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบบันทึกข้อมูลการทำงาน ตรวจสอบสถานะการซ่อม และ รายละเอียดอุปกรณ์และประวัติอุปกรณ์ที่มีการแจ้งซ่อมได้

แจ้งเตือน Line / Email

รองรับการแจ้งเตือน ผ่าน Line Application หรือ Email เมื่อมีการแจ้งซ่อม หรือ แก้ไขปัญหาสำเร็จ

ปฏิทินแผนงาน / โครงการ

สามารถบันทึกข้อมูล แผนงาน หรือ กำหนดการต่าง ๆ ลงในปฏิทินได้


ทะเบียนอุปกรณ์

บันทึกรายละเอียด รูปภาพ ข้อมูลทั่วไป รหัส ชื่ออุปกรณ์ ผู้ใช้งานอุปกรณ์ ฯลฯ สามารถกำหนด สถานะอุปกรณ์ ใช้งาน หรือ เลิกใช้งานได้

Generate / Scan Qr Code

สามารถสร้าง QR Code ประจำอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ และสามารถตรวจสอบ รายละเอียดอุปกรณ์ และ ประวัติการซ่อม ด้วยการแสกน Qr Code

ระบบรายงาน

สามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ในระบบได้ เช่น รายงานสถิติการปฏิบ้ติงาน รายงานทะเบียนอุปกรณ์ รายงานสรุปค่าใช้จ่ายตามแผนก สรุปสถิติการซ่อมตามหน่วยงาน


ระบบสองภาษา TH/EN

รองรับระบบ 2 ภาษา สามารถเลือกเปลี่ยนได้ทั้ง ภาษาไทย (TH) และ ภาษาอังกฤษ (EN)

Logo / Background Screen

สามารถเปลี่ยนรูปภาพ Logo และ Background Screen สำหรับหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบได้

ใบแจ้งซ่อม / Request Form

สามารถ ปรับแก้ใบแจ้งซ่อม เพียงแค่ ลาก และ วาง ก็สามารถสร้างแบบฟอร์มแจ้งซ่อมขององค์กรได้ทันที

Dashboard

หน้าจอ Dashboard แสดงข้อมูลสถานะงานซ่อม ข้อมูลการทำงาน/การแจ้งซ่อมประจำวัน ข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการซ่อม และ สถิติการซ่อมตามหมวดหมู่อุปกรณ์

ระบบแจ้งซ่อม / บันทึกข้อมูลงานซ่อม

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ รองรับการกำหนดสถานะงาน คือ แจ้งซ่อม,รอตรวจสอบ,ดำเนินการ,ส่งซ่อม/เคลม และ สำเร็จ ทำให้สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานซ่อม หรือ ข้อมูลการทำงานได้

กำหนดประเภทงานซ่อม/ประเภทปัญหา และ ระดับความเร่งด่วน ของงานได้

ผู้แจ้งซ่อม สามารถ กำหนด ประเภทงานซ่อม / ประเภทปัญหา และ ระดับความเร่งด่วนได้ ช่วยให้ฝ่าย Support สามารถดำเนินการตรวจสอบ และ วิเคราะห์ปัญหาได้สะดวกยิ่งขึ้น

แจ้งเตือนทาง
Line Application / Email
เมื่อมีการแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งเตือน ผู้ดูแลระบบ หรือ ฝ่าย Support ผ่าน Line Application Group หรือ Email เมื่อมีการแจ้งซ่อมจากผู้ใช้งานระบบ และ แจ้งเตือนไปยังผู้แจ้งทาง Email เมื่อมีการ Update สถานะงานซ่อม

ปฏิทินแผนงาน / โครงการ

สามารถบันทึก แผนงาน/โครงการ หรือ กำหนดการต่าง ๆ ลงในปฏิทินเพื่อเตือนความจำได้ และยังสามารถ ปักหมุดเพื่อติดตามเป็นงานสำคัญ ได้

ทะเบียนอุปกรณ์ / ประวัติซ่อม

บันทึกข้อมูล รายละเอียดทะเบียนอุปกรณ์ แสดงข้อมูลประวัติการซ่อมของแต่ละอุปกรณ์ ได้

Generate QR CODE ทะเบียนอุปกรณ์

สามารถสร้าง QR Code จากรายการทะเบียนอุปกรณ์ เพื่อนำไปติดตามอุปกรณ์ ต่าง ๆ

แก้ไขข้อความ ต่าง ๆ ในระบบ

สามารถแก้ไขข้อความที่แสดงผลในระบบบางส่วนได้ ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ เช่น ชื่อเมนู หรือ หัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น

แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม

สามารถแก้ไขใบแจ้งซ่อมได้ตามต้องการเพียง ลางวาง ใส่ Logo หรือ กำหนดรูปแบบของ ใบแจ้งซ่อมเองได้

ใช้งานแบบ Online ได้ทุกที่เพียงเชื่อมต่อ INTERNET

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ สะดวก รวดเร็ว เพียงเชื่อมต่อ Internet และ เปิด Web Browser ก็สามารถใช้งานระบบได้ทันที
ขอใบเสนอราคา

โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โปรแกรมบริหารงานซ่อม โปรแกรมแจ้งซ่อม ระบบซ่อมบำรุง ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์

Line / Email Alert

รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Application หรือ Email เมื่อมีการแจ้งซ่อม ไปยังผู้ดูแลระบบ

Scan QR Code

รองรับการ สร้าง/สแกน QR Code อุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด และ ประวัติการซ่อมอุปกรณ์ได้

Job Calendar

แสดงข้อมูลงานซ่อมในปฏิทิน สามารถบันทึก Note ในวันที่ต้องการเพื่อเตือนความจำได้

Excel Export

รองรับการส่งออกข้อมูลรายงานในระบบ เป็น Excel ทำให้สะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งานต่อ

ตัวอย่างหน้าจอระบบ

ราคา

ชำระค่าบริการเป็นรายปี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ใช้งาน Online ผ่าน Internet ไม่ต้องติดตั้งหรือ ดูแลระบบเอง

Version 4
Normal

ใช้งานออนไลน์ ผ่าน อินเตอร์เน็ต
ชำระค่าบริการเป็นรายปี

2,990/ปี

 • Dashboard งานซ่อมประจำวัน
 • Register/Login เข้าใช้ระบบแจ้งซ่อม
 • ระบบแจ้งซ่อม / บันทึกงานซ่อม
 • ระบบแจ้งเตือน ทาง Email
 • ทะเบียนอุปกรณ์ / ประวัติการซ่อม
 • ระบบรายงาน สถิติงานซ่อม ฯลฯ
 • Import / Export Excel
 • รองรับ 2 ภาษา (TH/EN)
 • ใช้งานออนไลน์ ไม่ต้องติดตั้ง/ดูแลระบบ
 • รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 100 User
  ทะเบียนอุปกรณ์ 1,000 รายการ

Version 4
Advanced

ใช้งานออนไลน์ ผ่าน อินเตอร์เน็ต
ชำระค่าบริการเป็นรายปี

5,990/ปี

 • Dashboard งานซ่อมประจำวัน
 • Register/Login เข้าใช้ระบบแจ้งซ่อม
 • ระบบแจ้งซ่อม / บันทึกงานซ่อม
 • ระบบแจ้งเตือน Line Notify , Email
 • ระบบปฏิทินงานซ่อม
 • ทะเบียนอุปกรณ์ / ประวัติการซ่อม
 • ระบบรายงาน สถิติงานซ่อม ฯลฯ
 • Import / Export Excel
 • รองรับ 2 ภาษา (TH/EN)
 • Generate/Scan QrCode อุปกรณ์
 • ใช้งานออนไลน์ ไม่ต้องติดตั้ง/ดูแลระบบ
 • รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 200 User
  ทะเบียนอุปกรณ์ 2,000 รายการ

Version 4
Premium

ใช้งานออนไลน์ ผ่าน อินเตอร์เน็ต
ชำระค่าบริการเป็นรายปี

8,990/ปี

 • Dashboard งานซ่อมประจำวัน
 • Register/Login เข้าใช้ระบบแจ้งซ่อม
 • ระบบแจ้งซ่อม / บันทึกงานซ่อม
 • ระบบแจ้งเตือน Line Notify , Email
 • ระบบปฏิทินงานซ่อม
 • ทะเบียนอุปกรณ์ / ประวัติการซ่อม
 • ระบบรายงาน สถิติงานซ่อม ฯลฯ
 • Import / Export Excel
 • รองรับ 2 ภาษา (TH/EN)
 • Generate/Scan QrCode อุปกรณ์
 • ใช้งานออนไลน์ ไม่ต้องติดตั้ง/ดูแลระบบ
 • รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 300 User
  ทะเบียนอุปกรณ์ 3,000 รายการ


เอกสารแนะนำโปรแกรม

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ

ระบบเบิกวัสดุ อุปกรณ์ ออนไลน์