นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เซอร์วิส คลาวด์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการ เว็บไซต์ servicecloud.co.th ทั้งนี้ ทาง บริษัท เซอร์วิส คลาวด์ เทคโนโลยี จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ให้บริการ) มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และ การติดต่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของทางผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการ จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการดังนี้

- เมื่อมีการสมัครใช้บริการ

- เมื่อใช้บริการเว็บไซต์

- เมื่อติดต่อสอบถามมายัง Email : admin@servicecloud.co.th หรือ LINE : @kcp6055v

2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

- ผู้ให้บริการ จะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อ ติดต่อ ประชาสัมพันธ์ และ ใช้สำหรับเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของ บริษัท เท่านั้น

- ผู้ให้บริการ ไม่มีนโยบาย นำข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการไป ขาย หรือ เผยแพร่ข้อมูลการติดต่อ ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

(ยกเว้นได้รับความยินยอมตาม เงื่อนไขการใช้บริการ)

3.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ให้บริการได้ใช้วิธีการเชื่อมต่อเข้ารหัสข้อมูลแบบมาตรฐาน Secure Socket Layer(SSL) เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล

4.การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการอาจมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการให้บริการ ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะมีการประกาศทางหน้า เว็บไซต์ servicecloud.co.th ต่อไป